Welkom

Welkom

NOSTALGISCHE BOERENDAG OPENDE EDITIE 2020 GAAT NIET DOOR

Geachte vrijwilligers en/of deelnemers,
Tot onze grote spijt kan vanwege de coronacrisis en bijbehorende maatregelen het evenement de ‘Nostalgische Boerendag Opende’ editie 2020 niet doorgaan. Hoewel we al ver in de voorbereidingen waren, zien wij geen kans binnen de wettelijke kaders de gezondheid van bezoekers en vrijwilligers te garanderen. Wij ondersteunen uiteraard het overheidsbeleid volledig in het belang van allen. Met vriendelijke groet, Bestuur Nostalgische Boerendag Opende